Przejdź do głównej zawartości

Podusmowanie miesiąca lipiec 2016/ Summary July 2016

Hello all, 
July is over and so it is time for another summary on malefigurkowo.blogspot.com Including this one, there were 9 posts published during the course of July. Despite the number of posts only 3 painted figures have been presented on the blog. All in all, I must say it has been a good month for hobby despite my vacation during which I only commented and posted some earlier prepared materials.
I have also managed to implement some new functionality to the blog including Disqus for commenting, Facebook widget and last but not least a Pinterest one. 

Cześć i czołem,
Lipiec się kończy, więc czas na kolejne podsumowanie działalności na malefigurkowo.blogspot.com Wliczając ten wpis udało się ich łącznie opublikować 9. Pomimo dość wysokiej liczby postów zaprezentowane zostały w nich tylko 3 pomalowane figurki. Tak czy siak uważam ten miesiąć za dobry pod względem hobby biorąc pod uwagę, że dwa tygodnie spędziłem na urlopie w trakcie, którego publikowałem tylko wcześniej przygotowane materiały i komentowałem Wasze blogi. 
Udało mi się również zaimplementować kilka udogodnień na blogu takich jak Disqus do komentowania, wtyczkę Facebooka oraz Pinteresta.  

First post of  the month showed the cover art for my newly arrived Warmachine MkIII rules.
Pierwszy post tego miesiąca ukazywał okładkę nowego podręcznika do Warmachiny MkIII.


Second post was the cute goblin Trog from Spellcrow which I am planning to use in Warheim.
Drugi post to słodziak w postaci goblina Troga od Spellcrow, którego mam zamiar używać w Warheim.


Third post was a WIP on Cygnar warcaster Captain Victoria Haley. Better pics than the finished one as you will see.  ;-)
Trzeci post to WIP Kapitan Victorii Haley warcastera do frakcji Cygnar. Lepsze zdjęcia niż na skończonym modelu jak się przekonacie. 


Post number four is another goblin for Warheim. This time it's Trogmir, also from Spellcrow.
Post numer cztery to kolejny goblin do Warheim. Tym razem jest to Trogmir, także od Spellcrow.

Post number five were the aforementioned changes to the blog. 
Post numer pięć to wspomniane we wstępie zmiany na blogu.

Post number six presented some Micro Art Studio waste bins designed for Infinity. Some of you demanded a scale comparison of the bins. You can find one on this page.
Post numer 6 to śmietniki od Micro Art Studio pod Infinity. Część z was chciała porównania wielkości śmietnika do figurki, takowe znajduje się tutaj.


Post number seven showed some birthday Age of Sigmar goodies that by now I have already started to paint.
Post numer siedem to troszkę urodzinowego stuffu do Age of Sigmar, który w tym momencie już się maluje.


Last but not least I presented finished Haley but sadly the pictures sucked a bit. 
Na koniec gotowa Haley, ale niestety zdjęcia ssą pomimo wielu prób zrobienia lepszych.


In the end I would like to thank you all for visiting and commenting :)
Na koniec chciałbym Wam wszystkim podziękować za odwiedziny i komentarze :)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Warmachine & Hordes Podsumowanie tygodnia #31 / Warmachine & Hordes chosen of the week #31

Hello all, time for a new portion of chosen of the week from the Warmachine & Hordes community.


Cześć i czołem, czas na kolejne podsumowanie tygodnia Warmachine &  Hordes.


Privateer Press News/Nowości od Privateer Press
Insider 08-02-2017 GenCon
Podcasts/Podkasty
Painting with MenothJohn #166 Ragnarok Preramble, #166 Ragnarok,Lost Aspect #19 Gender Neutral Podcast,Crippled System #207 Iron Travis and the Company of Iron,Combo Smite #167 Grymkin full faction review, Muse on Minis MoM's Podcast #320 various topics connected to WWQ,Dark Guidance #26 Salty Rambling 2017,Fully Boosted #50 listener questions,Chasing the Dragonfather #7 Brave New World, Line of Sight #6 Practice, Practice, Practice,Beermachine Iron Kingdoms BeeRPG #18 The season finale,Murder of Crows #31 Steamroller 2017 Spectacular, Battle Reports/Raporty Bitewne
Mr Malorian Nemo3 vs Twins,Arcane Assist Kreoss2 vs The Child, Vlad1 vs Fyanna2,Druid's Dice Old Witch3 vs Old Witch2, The Heretic vs Hexeris2, The Her…

Warmachine & Hordes Podsumowanie tygodnia #56 / Warmachine & Hordes chosen of the week #56

Hello all, time for a new portion of chosen of the week from the Warmachine & Hordes community.


Cześć i czołem, czas na kolejne podsumowanie tygodnia Warmachine &  Hordes.


Privateer Press News/Nowości od Privateer Press
Insider 01-22-2018 January Dynamic UpdateInsider 01-23-2018 Getting Swamped Blindwater Content for the IKRPG Weekly Rumble Company of Iron
Podcasts/Podkasty
Painting with Menoth John #168 Antivaxxers and Painting,Line of Sight #31 Infantry Heavy Lists,Fully Boosted #70 ATC Winners Top of Two Grab a Brew, #71 ATC Team Canada,Dominate for Two 2018 Goals, Battle Reports/Raporty Bitewne
WarRoom PL Heretic vs Bradigus,Wargaming with LuckGod Thargosh2 vs Haley1,Not Snakes Gaming Kreoss3 vs Sorscha1,Advanced Maneuvers Goreshade1 vs Madrak3,Line of Sight Old Witch vs Old Witch, The Dreamer vs Haley2, Blogs/Blogi
Line of Sight January Dynamic Update Rundown,Avatar of Slaughter ADR and you: a practical guide,Wargaming with LuckGod Gwen Keller Painted,Misc/Różności

Formula P3 Pre…

Warmachine & Hordes Podsumowanie tygodnia #75 / Warmachine & Hordes chosen of the week #75

Hello all, time for a new portion of chosen of the week from the Warmachine & Hordes community.


Cześć i czołem, czas na kolejne podsumowanie tygodnia Warmachine &  Hordes.


Privateer Press News/Nowości od Privateer Press
Insider 06-05-2018 Lock & Load GameFest 2018 World Championships,Insider 06-07-2018 One and Only,Dev Hangout,Weekly Rumble,
Podcasts/Podkasty
Crippled System #238 Caster Draft Talk,Signs & Portents #11 Listener Questions,Battle Driven S3Ep9 more questions,Tangential with Tseng Tsu #1 Matt McWatters,Statistical Convergence #2 Axis,Blight Bringers #5 Getting into Legion,Battle reports/Raporty Bitewne Let's Try PoM Harbinger vs Thargosh1Severius2 vs Stryker2, Harbinger vs Carver,MrMalorian Champions Magnus2/OssrumWarRoom PL Fyanna2 vs Siege2, Thyra vs Abby1, Xerxis2 vs Vlad2, Blogs/Blogi
The Goomba Gamer Testing Esoteric Lists Gunny & Madrak2,Wargaming with LuckGod Hunter light warjack converted for competition winner, Blind Walker,Avatar of Slaughter L…